Luennot ja työpajat

  • tehnyt

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tärkeitä teemoja työelämässä. Ilman hyvinvoivaa työntekijäjoukkoa työt eivät tule hoidetuksi, eikä tulosta synny. Asiakkaan tarpeiden sekä toiveiden mukaan suunnitellut luennot ja workshopit ovat yksi keino lisätä työelämäkokemuksen positiivisuutta ja antaa yksilölle välineitä omasta jaksamisesta huolehtimiseen. 

Seksologian alan luennot ja työpajat on suunnattu erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon alalle, mutta sopivat hyvin myös erilaisille yhteisöille, yhdistyksille ja työpaikoille. Työpajatoiminnassa syvennetään luennolla opittua case -pohjaisissa yksilö- tai ryhmätyöskentelyssä.